Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2016. június 27. 10:43 - Levente B.

Hajmáskér, volt Szovjet laktanya

A hajmáskéri volt tüzér majd Szovjet laktanyáról rengetegen és sokat írtak már. Utána olvasva az ember rengeteg mindent fog találni, próbáltam én egy kicsit más szögből is írni róla, újdonságot találni a helyszínben. Szerencsére a fotókra amiket készítettem sokan írtak, akik anno itt szolgáltak, ezért szeretném nekik megköszönni elsőként, őket a leírásban megneveztem. Ez egy hosszú bejegyzés lesz, remélem érdekesre sikerült. 

A Hajmáskéren létrehozott tüzérlaktanyát Kondor Márton és Feledi József tervei alapján készítették a századforduló után, akkor a két úriember, Magyarország egyik legismertebb vállalkozói irodáját működtette Pesten.

_mg_5546.jpg

_mg_5551.jpg

_mg_5574.jpg

Már régóta foglalkoztatott a laktanya engemet, jó sokat lehet szerencsére olvasni róla, ám sok helyen olvashatni ugyanazokat, próbáltam újabb dolgokat összeszedni. Bár elsősorban a Szovjet időket próbáltam fotókkal megeleveníteni, de úgy gondoltam időrendben előremenve, a kezdetektől indulok. 

Mindjárt az elején, mivel tüzérlaktanya volt, ezért azt kezdtem el keresni, melyik magyar alakulatok voltak itt. 

hungarianarmedforces.com oldalon lelt adatokból, a "Magyar Szent Korona országaiból kiegészített tüzér alakulatok 1914 tavaszán" bejegyzésnél három alakulat neve található Hajmáskér helyőrséggel. Ebből kettő ágyús ezred, egy pedig egy tarackosztály. Kettőnek van egy rövidebb leírása. 

11. tábori ágyúsezred - 1885. május 1-én az 5. tábori tüzérezredből a 8. önálló ütegosztály, majd ebből 1894. január 1-én a 11. hadosztály tüzérezred alakult: ez lett 1908. ápr. 6-al a "11. tábori ágyúsezred.

4. nehéz tábori tarackososztály - 1912. márc. 1-én az 1908. ápr. 6-án felállított 4. nehéz tarackos osztályból lett.

A harmadik alakulat a 7. honvéd tábori ágyús ezred volt, erről lejjebb egy picivel bővebben. 

De azért, hogy a laktanyáról is legyen szó, illetve legyen ennek is kezdete, a Hajmáskéri tüzérlaktanyát 1909-ben fejezték be az építkezést, de csak 2 évvel később adták át végül, köztük volt az akkori magyar és osztrák vezetés nagyjai is, a kiképzések ezek után megkezdődtek, majd jött 1914, a háború szelei elérték a Monarchiát. És visszatérve a 7. ezredhez amelyik alakulat itt jön képbe:

1914 tavaszán a terveknél korábban felállított tüzérosztályok, valamint új törzsek és alegységek összevonásával elérték, hogy április 1-jétől megalakulhasson a 8 tábori ágyús ezred, és 1 lovas tüzérosztály a következő elhelyezés szerint:

....a 7. honvéd tábori ágyús ezred 4 üteggel – Hajmáskér tábor (parancsnok:
Capp Gusztáv alezredes).... - Gulyás Géza A MAGYAR TÜZÉRSÉG AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSEKOR. A TÜZÉRFELDERÍTÉS MEGJELENÉSE A MAGYAR HADERŐBEN

Fényképekkel bemutatva, a honvéd tábori ágyús ezredek fegyverzete - forrás: mek.oszk.hu

15 cm-es messzehordó ágyú tüzelőállásban:

1_141a.jpg

7,5 cm-es hegyi ágyú légvédelmi alkalmazásban:

1_142a.jpg

15 cm-es ágyú tüzelőállásban:

1_151a.jpg

Sajnos nem találtam sok mindent a 7. ezredről, de az alábbi bejegyzést találtam kis keresés után:

"A veszprémi 7. honvéd tábori ágyús ezred 1915. augusztus második felében Brest-Litowsk tájékán harcolt.
Augusztus 22-én történt, hogy az ezrednek az az ütege, amelyben Kubus Mihály főtűzmester fogatos altiszt volt, nyílt tüzelőállásban vette fel az oroszokkal a küzdelmet. A szerencsés lekapcsolás után a fogatok hamar elhajtottak.
Ámde nem sokára fájdalmas meglepetés érte őket: előttük sűrűn zuhogtak az ellenség gránátjai. Nem volt más lehetőség, át kellett jutni a tüzérségi tűzfüggönyön. "Hát akkor egyenként, olyan gyorsan, ahogy csak lehet" - rendelkezett Kubus főtűzmester. "Élfogat, utánam, vágtát, indulj!" S maga vezette át egyenként a fogatokat a tűz alatt álló területen. Sikerült is valamennyit biztonságba helyezni.
Kubus Mihály főtűzmestert méltán érte a kitüntetés, amidőn személyes bátorsággal véghezvitt kitűnő szolgálatáért az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályát tűzték a mellére." - Forrás: Csillagos ég, merre van a magyar hazám - az I. világháború oldala facebook oldal.

Az ágyús ezred a fellelt adatok szerint 1918-ban feloszlott-megszűnt, több helyen is veszprémi alakulatként tartják nyilván, vagyis Veszprém városához kötik. Ehhez köthető esemény volt idén, a háborúban küzdő 7. honvéd tábori ágyús ezrednek, ünnepélyes körülmények között, a magyar hősök emléknapján leplezték le a új emléktábláját Veszprém városában, az emlékhely a Vörösmarty téren található.

Hajmáskéren az I. vh után végül leszerelő tábor működött: "Az I. világháború után hazatérő hadifoglyok leszerelési ügyeinek egységes lebonyolítására létrehozott táborok, amelyek előbb 3, majd - 1920 júniusától - 14 napos egészségügyi vesztegzár állomásként is működtek. A 14 napos kötelező karantén lehetőséget nyújtott a hazatérők megfigyelésére és a politikai vagy egyéb szempontból gyanús elemek kiszűrésére." - mek.oszk.hu

"Az 1930-as években azonban a várpalotai és a hajmáskéri lőtérparancsnokság két külön szervezetként működött, s a második világháború kitörése miatt is tovább odázódott az összevonásuk. A hajmáskéri lőtér volt különben az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb tüzérségi lőtere. Hatvan különböző objektum szolgálta 260 tiszt, 1000 tüzér, 1030 ló, illetve 100 ágyú megfelelő elhelyezését. A gigantikus katonaváros felépítése közel 5 600 000 koronába került. A szárazföldi és légi lövészetek, parancsnoki, törzsvezetési és harcászati gyakorlatok végrehajtására egyaránt alkalmas lőtér csak 1990-ben került az akkori várpalotai központi gyakorló- és lőtérparancsnokság alá rendeltségébe." - Magyar Honvéd,2013. április XXIV. évf. 4. szám

Az őszirózsás forradalom kezdeti hetei, hónapjai után a kezdődött megfogalmazni az a gondolat a politikai vezetőkben, hogy a sok száz netalán ezer embert akik az akkori vezetés ellen lázad, milyen módon próbálják meg rendőri felügyelet mellett ellenőrizni, központosítani a résztvevők létszámát. A Tanácsköztársaság bukása után azonban ez a gondolat menet már átment a kommunisták, bolsevikok internálásába. Az internálásra kijelölt egyik helyszín a hajmáskéri tüzérlaktanya volt. 

Bár az internálótáborok száma csekély volt a második világégéshez képest, többségük pedig azért jött létre, hogy a hazaérkező katonák közötti keressék meg azokat akik a kommunizmus eszméjével tértek haza, illetve, az akkori rendszer által megbélyegzett kommunista agitátor és/vagy terrorista személyek voltak a táborokban összegyűjtve. 

„Igazi” internálótábor eleinte csak Hajmáskéren működött, létrejötte 1919 őszére datálható, megszűnése pedig 1920 áprilisára. Az öthektáros területen fekvő, háromszintes, összesen 6000 négyzetméter alapterületű hajmáskéri kastély 1906-ban, tehát még az Osztrák-Magyar Monarchia idején császári és királyi tüzérségi "lövőiskolának" építették. Az utolsó biztosnak és hivatalosnak mondható létszámjelentés szerint 1920. március 15-én 1877 internált személyt őriztek. Hajmáskéren.Az objektumra azonban a hadseregnek is szüksége volt, ezért aztán vissza is vették azt 1920 tavaszán. - KOVÁCS TAMÁS AZ INTERNÁLÁS MINT RENDÉSZETI VÁLASZ ÁLLAMBIZTONSÁGI ÉS ÁLLAMRENDÉSZETI KIHÍVÁSOKRA 1919-1945 KÖZÖTT

Hajmáskéren a II. vh idején a Magyar Királyi Honvéd Gépkocsi Szertára működött 1940-1941 között, majd a Magyar Királyi Honvéd Központi Gépkocsi Javítója 1942-1943 között. Honvéd Tábori Tüzérségi Központi Iskola, Hajmáskér....forrás: Szilágyi Gábor, Török Mária: Ganz és társa Villamossági-, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. : Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. II. : Repertórium (Levéltári leltárak 35. )

A háború szele nem kímélte a környéket. 1944 decemberére a Fejér megyében gyülekező német páncélos-alakulatok, Párduc-osztályai érkeztek meg 14-vel, az 1/6., az 111. és az 1/130. osztály, összesen 23 szállítmánnyal, teljesen Fejér megye területén van. A 3. páncéloshadosztálynak december 15-ével bezárólag 23 vasúti szerelvénye érkezik meg a kijelölt térségbe: Várpalota — Iszkaszentgyörgy — Magyaralmás -— Csákberény — Pusztavám — Súr — Csetény — Tés körzetébe. Ugyanerre az időre a 6. páncéloshadosztálynak 44 szállítmánya fut be, a hadosztály Nemesvámos — Vilonya — Hajmáskér — Olaszfalu — Nagyesztergár — Kislőd —• Szentgál térségében gyülekezik. Forrás: A FELSZABADULÁS FEJÉR MEGYÉBEN (FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 4. Székesfehérvár 1970)

...December 1-én a 3. magyar hadsereg törzse (pk.: Heszlényi József vezérezredes) Balatonalmádiba települt. Ezzel egyidejűleg a hadseregnek alárendelt II. magyar hadtest törzsét (pk.: Kudriczy István altábornagy) a német hadvezetés kivonta a Balaton K—DK-i térségének harcvezetéséből. A hadtesttörzset Lepsényből Hajmáskérre vonták vissza, s megbízták a balatoni védelmi állások irányításával...január 12-ig.) Ugyanezen a napon tömörítették a 25. magyar gyalogoshadosztály védelmi rendszerét. A hadosztály a Balatonfűzfő és Zánka К 1,5 km közti vonalra vonta össze erőit. A hadosztály ÉK-i szárnyának — valamint a III. német páncéloshadtesttel való csatlakozás — biztosítására december 28—29-én a hajmáskéri kiképzőtáborból a balatonakarattyai védőállásokba szállították az 1. SS magyar rohamezred (pk.: Ney Károly SS-őrnagy) egyik rohamvadász-zászlóalját (pk.: Dömötör Gyula SS-főhadnagy.) - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 18. (Veszprém, 1986)Veress D. Csaba: Harcok a balatoni védelmi vonalban (1944. december–1945. március)

A németek készültek az ellentámadásra. Budapest elestével Hitler nem akarta veszni hagyni az ország igen jelentős kőolaj tartalékait, nem akarta ugyanazt a hibát elkövetni mint Romániában, a Ploiești olajmezőknél tette. A német utolsó nagy szárazföldi támadására a II. világháború folyamán 1945. március 6-án indult a Velencei-tó és a Balaton közötti frontszakaszról, Hitler bízott abban is, hogy eme utolsó esélyben egy erős ellentámadás, megakaszthatja az orosz előrenyomulást. Nem így történt...rövid alig 10 napos lendület hamar kifulladt, és végül pár nappal később visszavonultak a németek. 

A világégés után Hajmáskéren 1945-46-ban a háború után tiszti hadifogolytábor működött. Ezt "KOVÁCS TAMÁS AZ INTERNÁLÁS MINT RENDÉSZETI VÁLASZ ÁLLAMBIZTONSÁGI ÉS ÁLLAMRENDÉSZETI KIHÍVÁSOKRA 1919-1945 KÖZÖTT" PDF dokumentumában olvastam. 

Bár lejjebb írom, hogy melyik alakulatok voltak a laktanyában, ezek már , sajnos semmi konkrétumot nem találtam róluk. Annyit azonban megtudtam, a Magyarország az atomháború árnyékában című könyvet olvasva, hogy az 50-es években a 83. Harckocsiezred Hajmáskéren diszlokált, az alakulat a szombathelyi 17. Gárda Motorizált Lövészhadosztályba volt alárendelve. 1946-ban az ezred Szombathelyen volt még. Az ezredet 1956-ban, már Hajmáskérről Budapestre küldték az 56-s Forradalom leverésére október 24-n. További sorsáról a harckocsiezrednek nem találtam. 

A kivonulás napjáig, a Szovjet Déli Hadseregcsoport három nagyobb alakulatot állomásoztatott a laktanyában, a terület mérete ez persze engedte. 

- 27. Önálló Harckocsi Zászlóalj

- 95. Gépkocsizó Lövészezred

- 66. Harckocsiezred

 A gyalogosezred fegyverzete a következő volt a kivonuláshoz közeli időben - forrás: hvijsko.milua.org

40 db T-64-s harckocsi:

133 db BMP gyalogsági harcjármű (58 db BMP-2, 73 db BMP-1, 2 db BRM-1K parancsnoki):

1 db BTR-60:

18 db 2SZ1 Gvozgyika, 122 mm-es önjáró tarack:

1 db MT-55A hídvető:

2 db BMP-1KSh, törzs-parancsnoki jármű:

1 db PU-12 Légvédelmi parancsnoki jármű, a ZSU-23-4-hez:

plusz egyéb:

A 66. Harckocsi ezrednek 94 db Т-64-es harckocsija volt négy zászlóaljban - forrás yv-gontar.io.ua: 

46 db BMP-2 gyalogsági harcjármű:

18 db 2SZ1 Gvozgyika, 122 mm-es önjáró tarack:

 4 db Sztrela-10, csapatlégvédelmi rakéta:

5 db BRM-1K törzs-parancsnoki:

8 db 120 mm-es aknavető:

plusz egyéb:

Az Önálló Harckocsi Zászlóaljnak 40 db T-64A és T-64B harckocsija volt, plusz egyéb jármű: BMP-2, Р-125 és GAZ-66 - forrás yv-gontar.io.ua:

Ha a fenti erőviszonyokat megnézzük, akkor a Hajmáskéren állomásozó alakulatoknak összesen 174 db T-64-es harckocsijuk volt továbbá minimum 36 db önjáró tarack (a vontatott tüzérségről nem beszélve). 

A fenti alakulatok (a Harckocsi- és a Gyalogosezred) a 254. Gépesített Lövészhadosztályhoz (Székesfehérvár) tartoztak. A Lövészhadosztály az 56-s Forradalom idején rendelték az országba, az ukrajnai Drohobics városából.   

Kezdem elsőre a laktanyán kívül, keveset is beszélnek róla, meg erősen kötődik a településhez, igaz nem csak a helyi alakulatokhoz. A vasútállomás egy részét egy vasúti rakodó foglalja el, mivel az ország legnagyobb lőtere a bakonyi volt így 1990-ig bezárólag, valamennyi Szovjet és Magyar alakulat, ha vasúton jött itt rakodott le. Az állomást közvetlenül lábon hagyták el, még a lánctalpasok is.

A vasútállomásról vezető hadiút...a beton kockák a lánctalpas technika miatt vannak ott:

_mg_5492.jpg

A lőtérre vezető rész:

_mg_5493.jpg

Kéretik komolyan venni:

_mg_5494.jpg

_mg_5495.jpg

_mg_5496.jpg

_mg_5497.jpg

Tank akadályok:

_mg_5498.jpg

Vasúti forgalom a 20-as számú villamosított fővonalon:

_mg_5499.jpg

_mg_5500.jpg

Hajmáskér vasútállomás...kis történelem ínyenceknek - forrás: vasútállomások.hu

"A régi képeket nézve az állomásépület kísértetiesen hasonlított a Fertőszentmiklósi, Kapuvári, Csornai állomásépületek által képviselt stílusirányzathoz. Csak tessék összehasonlítani mindet régi képek alapján....

Ez így van! Erős a valószínűsége, hogy az 1876-ban megépült Gysev vonal magyar részén lévő említett három épület, az 1872-ben épült Magyar Nyugati vasút középoromzatos épületeinek tervei alapján épült.Ezért egyeznek meg ezek az épületek, mind méretben, mind belső elrendezésben."

_mg_5501.jpg

Ivan Gorbunov fotóján, az urak a vasútállomáson, 1987-es évből:

ivan_gorbunov01.jpg

_mg_5502.jpg

Magyar, orosz, német és francia nyelven:

_mg_5503.jpg

_mg_5504.jpg

_mg_5505.jpg

A mosdónál is négy nyelven:

_mg_5506.jpg

_mg_5507.jpg

_mg_5508.jpg

Jobb oldalt egy óvóhely bejárata:

_mg_5509.jpg

A rakodó:

_mg_5510.jpg

_mg_5511.jpg

Itt bizony nemrég mozgás volt:

_mg_5512.jpg

_mg_5513.jpg

Nagy terület:

_mg_5514.jpg_mg_5515.jpg

Néhány kép a múltból, Hajmáskér vasútállomás:

"Kivonulnak a Szovjet csapatok - Fotó: Kovács Attila / MTI Hajmáskér, 1990. március 12. Búcsúztatási ünnepség a hajmáskéri állomáson. Útnak indították azt a zászlóaljnyi szovjet katonai egységet, amely a megállapodás értelmében elsőként hagyja el Magyarországot."

44093_341846_750x450.jpg

"Kivonulnak a Szovjet csapatok - Fotó: Friedmann Endre / MTI
Távozó szovjet katonák a vasútállomáson. Útnak indították a hajmáskéri vasútállomásról azt a zászlóaljnyi szovjet katonai egységet, amely a megállapodás értelmében elsőként hagyja el Magyarországot."

44093_341860_750x450.jpg

"Kivonulnak a Szovjet csapatok - Fotó: Arany Gábor / MTI
Hajmáskér,1990. november 13. Az utolsó szovjet alakulat elindult Hajmáskérről. A katonák távozása egyben azt is jelenti, hogy a Dunántúlon már nincs harcra fogható szovjet katonai egység."

44093_341857_750x450.jpg

A vasút állomás másik "oldala"...a leágazó bekötő vágány a laktanyába, illetve annak nyoma:

_mg_5693.jpg

A talpfák bujkálnak:

_mg_5694.jpg

De beljebb még megvan:

_mg_5695.jpg

_mg_5696.jpg

A leágazás, közvetlenül a fővonalról, a távolban az állomás:

_mg_5697.jpg

_mg_5698.jpg

_mg_5699.jpg

Teherforgalom halad el:

_mg_5705.jpg

_mg_5706.jpg

A tüzérlaktanya kastélya látszik a fák mögül:

_mg_5707.jpg

A vasúti forgalom sűrűségét mutatja, hogy pár perccel később már a kocsival futottam bele a következő két MÁV V63 sorozatú mozdonyba:

_mg_5709.jpg

Érdemes néha a fortepan oldalán is körbe nézni. Az alábbi fotó 1940-ben készült, a címke szerint "vasútépítés a laktanyában". Ez a fotó szerintem nem a fent látható vasúti bekötés volt, első ránézésre a háttérben egy lőszerraktár látható. A vasútállomástól indulva Veszprém irányában, közvetlenül a vasúti átjáró elhagyása után, volt jobbra egy kitérő vágány a laktanya lőszeraktárja felé, amit a Szovjetek is használtak. Feltételezhetően ezt látjuk a fotón.

71423.jpg

Már a laktanya...a volt főkapu anno sokkal nagyobb volt, sajnos az épület állaga miatt le kellett bontani a két oldalsó épületszárnyat, ma nagyjából a 30-40% maradt meg a teljes épület résznek:

_mg_5516.jpg

Nemrég felújították:

_mg_5517.jpg

A fenti épület sokat változott az évek során, forrás: egykor.hu, 2010

hajmasker-hajmasker-katonavaros-_9.jpg

Georgiy Vasil'yev fotója 1976-ból az épület előtt, többen is családostul, szépen látható a kapu jobb oldalán a régi magyar címer:

image_10.jpg

A fa mögötti épület is újjászületett, ma iskolaként működik, előtte a 95. ezred, 3. motorizált gyalogos zászlóalj épülete volt...

_mg_5518.jpg

A laktanya kerítése még látható itt-ott:

_mg_5519.jpg

A 95. Ezred parancsnoki épülete:

_mg_5520.jpg

Ez volt a 74-es számú iskola:

_mg_5521.jpg

_mg_5523.jpg

A 95. Ezred légvédelmi tüzéreinek épülete volt:

_mg_5524.jpg

_mg_5525.jpg

Parancsnoki épület hátulról:

_mg_5526.jpg

_mg_5527.jpg

Kaszárnya épület volt...1. zászlóalj:

_mg_5528.jpg

Szintén kaszárnya épület, a legfelső szinten a páncéltörők voltak, illetve itt voltak az önjáró tüzérek is, a sport pálya ezzel szemben volt, a fotón az út bal oldalán. Jobb oldalt volt még két legénységi épület, azokat lebontották...közvetlenül ennek az épületnek a fotó szerinti jobb oldalán volt a 95. Gépkocsizó lövészezred parancsnoki épülete:

_mg_5529.jpg

Raktár épületek:

_mg_5530.jpg

A 95. Gépkocsizó lövészezred klubháza...koncertek is voltak itt...korábban istálló volt:

_mg_5531.jpg

Visszatekintés az úton:

_mg_5532.jpg

Bal oldali szárny: utászok, felderítők, vegyvédelmisek...jobb oldalt: légvédelmisek, híradó, kommendánsok: 

_mg_5533.jpg

Gépjármű garázsok:

_mg_5534.jpg

_mg_5535.jpg

Valentin Sazonov fotója talán itt készülhetett? 

image_14.jpg

_mg_5536.jpg

_mg_5537.jpg

Ruha elhelyezési raktár:

_mg_5538.jpg

Élelmezési raktárak:

_mg_5539.jpg

A 66. Ezred étkezdéje:

_mg_5540.jpg

_mg_5541.jpg

_mg_5542.jpg

_mg_5543.jpg

Az út fel a kórház felé...balra a 66. Ezred klubháza és nyitott mozija volt:

_mg_5544.jpg

Az alakulótér a kastély előtt:

_mg_5545.jpg

Amiért Hajmáskér ismert volt és az is a mai napig...a 66. Ezred tisztjeinek és családtagjainak volt a lakóépülete:

_mg_5546.jpg

Eduard Bikbau fotója, a fentivel hasonló szögből, a fotón a 27. Önálló Harckocsi Zászlóalj katonái láthatóak (1985-1987):

image_25.jpg

Kastély belülről:

_mg_5547.jpg

_mg_5548.jpg

A moziterem...régen a kaszinó volt:

_mg_5549.jpg

_mg_5550.jpg

Dátum jelzi a falon az elkészültét:

_mg_5551.jpg

_mg_5552.jpg

_mg_5553.jpg

_mg_5554.jpg

Szemben alul a mozigépész helye:

_mg_5555.jpg

A fenti mozi anno...a Hajmáskér Császári és királyi tüzérségi lövőiskola. A kaszinó díszterme...az alábbi két fotó két külön képeslap beszkennelt változata, az eredetiek a Zempléni Múzeum, Szerencs tulajdona. Dátum:1913

kaszino02.jpg

Jól látható, hogy anno a terem mind a két oldalán volt egy-egy páholy, illetve az első szintről is le lehetett látni a kaszinó termésre: 

kaszino01.jpg

_mg_5556.jpg

Sajnos beljebb mg nagyobb romlás:

_mg_5557.jpg

_mg_5558.jpg

_mg_5559.jpg

_mg_5560.jpg

_mg_5561.jpg

Emlék a múltból:

_mg_5562.jpg

_mg_5563.jpg

_mg_5564.jpg

_mg_5565.jpg

_mg_5566.jpg

_mg_5567.jpg

_mg_5568.jpg

_mg_5569.jpg

_mg_5570.jpg

A főbejárat és a lépcsőház:

_mg_5571.jpg

_mg_5572.jpg

A kapu az udvarra...Vladimir Pavlov visszaemlékezése szerint 1986-ban készült egy új ajtó mind a két oldalra...ahogy írta, majd fél tonnát nyomhatott mert 20 katona kellett a beemeléséhez:

_mg_5573.jpg

Kijárat az étterem és az utca felé:

_mg_5576.jpg

_mg_5574.jpg

A természet átveszi az uralmat...Tatiana Chasovnikova visszaemlékezésében leírta, hogy az ő idejében még kis cserjék, és virágok volta, illetve padok amin sokszor pihentek az emberek:

_mg_5575.jpg

_mg_5577.jpg

_mg_5578.jpg

_mg_5579.jpg

_mg_5580.jpg

_mg_5581.jpg

_mg_5582.jpg

_mg_5583.jpg

_mg_5584.jpg

_mg_5585.jpg

_mg_5586.jpg

_mg_5587.jpg

_mg_5597.jpg

_mg_5598.jpg

_mg_5588.jpg

A kastélyt évekkel ezelőtt eladták egy hazai KFT-nek...sajnos a tervek (kastélyszálló) nem valósult meg. Ennek egyik oka a gazdasági válság volt, akkor senki nem akart nagy dolgokba befektetni, gond volt és van azzal is, hogy az Uniós szabályok nem teszik lehetővé, hogy az épület támogatást kapjon az EU-tól. A Szimpla magyarázat...bár kastélyként van nevezve, soha nem volt az. 

_mg_5589.jpg

_mg_5590.jpg

_mg_5591.jpg

_mg_5592.jpg

_mg_5593.jpg

_mg_5594.jpg

_mg_5595.jpg

_mg_5596.jpg

_mg_5599.jpg

_mg_5600.jpg

_mg_5601.jpg

_mg_5602.jpg

_mg_5603.jpg

_mg_5604.jpg

_mg_5605.jpg

_mg_5606.jpg

_mg_5607.jpg

A Kristály nevű kávézó...étterem is volt egyben:

_mg_5608.jpg

Yevgeniy Sergeyev fotója a Kastélyból készült a Kristály Kávézó fent látható bejáratáról. A fotó érdekessége, hogy magas rangú tisztek jönnek ki onnan. Georgi Vasilev visszaemlékezése szerint a fotó 1978-ban készült egy látogatás során:

yevgeniy_sergeyev03.jpg

Valentin Sazonov fotóján a háttérben a Kristály:

valentin_sazonov.jpg

Fehér kisfröccs 60 forint!

_mg_5609.jpg

 

_mg_5611.jpg

Georgiy Vasil'yev fotóját azért osztottam meg, mert a háttérben látható a Kristály Kávézó, a kerítés mögött pedig a fő út (Tábori út):

image_9.jpg

_mg_5612.jpg

_mg_5613.jpg

_mg_5614.jpg

_mg_5615.jpg

_mg_5616.jpg

_mg_5617.jpg

_mg_5618.jpg

Útban visszafele...a korábban említett legénységi épület, felső szinten a páncéltörőkkel:

_mg_5619.jpg

_mg_5620.jpg

_mg_5621.jpg

Itt volt két legénységi épület, amiket 2003 előtt lebontottak:

_mg_5622.jpg

Itt volt a sportpálya:

_mg_5623.jpg

_mg_5624.jpg

Tiszti lakótelep volt:

_mg_5627.jpg

_mg_5628.jpg

Balra volt a bolt:

_mg_5629.jpg

_mg_5630.jpg

_mg_5631.jpg

A telephely felől nézve:

_mg_5674.jpg

_mg_5675.jpg

_mg_5676.jpg

_mg_5677.jpg

_mg_5678.jpg

_mg_5679.jpg

_mg_5680.jpg

_mg_5681.jpg

Irina Kulikova gyűjteményéből, a háttérben a lakótelep: 

image_12.jpg

Szintén Irina Kulikova gyűjteményéből...a vasút másik oldalán, a 8-as út felé, háttérben látszik a lakótelep és a dombon a víztorony:

image_13.jpg

Garázsok és szervizek:

_mg_5632.jpg

_mg_5633.jpg

_mg_5634.jpg

_mg_5635.jpg

A beton elemek jelzik, hogy itt bizony nehéz járművek fogadására készültek:

_mg_5636.jpg

_mg_5637.jpg

A gépjármű telep...egyszerű könnyű szerkezetes épületek voltak, ezeket lebontották:

_mg_5638.jpg

_mg_5639.jpg

_mg_5640.jpg

_mg_5641.jpg

A kórház:

_mg_5642.jpg

_mg_5643.jpg

_mg_5644.jpg

_mg_5645.jpg

_mg_5646.jpg

_mg_5647.jpg

_mg_5648.jpg

_mg_5649.jpg

_mg_5651.jpg

_mg_5652.jpg

_mg_5653.jpg

_mg_5654.jpg

_mg_5655.jpg

_mg_5657.jpg

_mg_5658.jpg

_mg_5659.jpg

_mg_5661.jpg

_mg_5662.jpg

_mg_5663.jpg

_mg_5664.jpg

A kórházból kitekintve...látszik a volt telephely és kicsit távolabb a tiszti lakótelep:

_mg_5665.jpg

_mg_5666.jpg

Vera Goryachaya fotóján a kórház, igazi gyöngyszem ez a fénykép, látni milyen is volt fénykorában...sokat változott:

image_3.jpg

És pár életkép szintén Vera Goryachaya gyűjteményéből:

image_4.jpg

image_5.jpg

image_6.jpg

A régi víztorony...mellette volt a széntároló:

_mg_5667.jpg

_mg_5668.jpg

Sergey Sergiyenko fotóin a torony szépen látható:

sergey_sergiyenko002.jpg

sergey_sergiyenko001.jpg

Vladimir Tikhonov fotója:

vladimir_tikhonov.jpg

_mg_5669.jpg

_mg_5670.jpg

"A szovjet csapatok parancsnoksága Várpalota, Hajmáskér és Gyulafirátót körzetében lévő három lőtér utakkal való egybekapcsolását kérte. A lőterek egybekapcsolása kérdésének tisztázásra a HM, FM és KPM megfelelő szerveinek képviselőiből álló tárcaközi bizottság utazott a helyszínre. A bizottság megállapította, hogy a szovjet parancsnokság által kért és térképen rögzített utak helyenkénti kiszélesítéséhez szükséges terület kisajátítása nem ütközik akadályba, ezért kérték a kormánytól az utak számára szükséges terület kisajátítási eljárásának megindításához a jóváhagyást." - Forrás:Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei 1956. nov. 7–1958. jan. 25. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 48. Budapest, 2009)

_mg_5671.jpg

_mg_5672.jpg

További életképek a laktanyából...Vladimir Tikhonov fotói:

image.jpg

image_1.jpg

image_2.jpg

Dmitriĭ Borisov, a Lövészezred mérnök utász századának katonája volt, az ő fotóit láthatjuk:

image_35.jpg

Kraz 255B TMM-3 Hídvető a fotókon:

image_34.jpg

image_33.jpg

Aleksandr Popov fotóján, a 66. Harckocsi Ezred BTR-60PU-ja látható:

image_24.jpg

Ansar Narimanov fotóján, a Gépesített Lövészezred, 3. zászlóalja látható a lőtéren:

image_31.jpg

Timur Galiyev fotóin szépen látszik a technika:

timur_galiyev.jpg

timur_galiyev01.jpg

Oleg Aleksandrovskiy, a 66. Harckocsi Ezred, Kommendáns alakulatában szolgált...egy BMP-1-as előtt fotózkodott katona társaival:

oleg_aleksandrovskiy001.jpg

Oleg Aleksandrovskiy részt vett a Barátság 88 gyakorlaton:

image_8.jpg

Georgiy Vasil'yev fotóján egy érdekesség! Ez a fotó 1977-ben készült a lőtéren a laktanya felett, a háttérben lévő F-104 makett itt az ami a fotót érdekessé teszi: 

image_11.jpg

Andrey Sharov fotóján, a harckocsi ezred technikája, 1985-1987:

image_15.jpg

A 95. Gépkocsizó lövészezred katonái lövészeten, Yevgeniy Sergeyev fotói:

yevgeniy_sergeyev01.jpg

yevgeniy_sergeyev02.jpg

Valentin Mantula Hajmáskéren szolgált a csapatlégvédelemnél. A fotók Drégelypalánkon készültek egy éleslövészet során:

image_26.jpg

image_27.jpg

<img src="http://m.blog

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr778739420
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!
süti beállítások módosítása