Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2017. január 13. 13:46 - Levente B.

Győr, Szovjet laktanya - volt Frigyes laktanya

Az "elhagyott" vagy megszűnt laktanyák közül kevésnek lett jó sorsa, korábban be lett mutatva pozitív eredmény - mint például Mór - Győrben is akadt még egy ami felírható a listára. A városban jártam korábban is, ahol szintén megnéztem egy Gépesített Lövészezred volt laktanyáját - fotók ITT - illetve volt szerencsém meglátogatni a győri légvédelmi rakétás alakulat csapat múzeumát - fotók ITT - nem is oly rég olvastam hogy a városban volt még egy laktanya, ami tavaly - 2016-ban - 120 éves volt! A decemberi korai naplementének okán esti fotók készültek, és talán a képek szempontjából jobb is: 

_mg_4909.jpg

_mg_4916.jpg

Az internetet böngészve meglepően sok információt találtam a laktanyáról, annak ellenére, hogy méretében nem nagy laktanyáról beszélünk, persze nem a minél nagyobb=bővebb információra gondolok, de elsődlegesen nem erre számítottam, pozitív csalódásom pedig alant olvasható, szerencsére igen részletesen. Elsőként itt van mindjárt egy bővebb bevezető a "Jegyzetek Győr történetének lapjaihoz - Városi Levéltári Füzetek 3/2001 (Győr, 2001) - Kié a győri „orosz laktanya"?" Az alábbi mondatokban rengeteg információ kivehető konkrétan magáról a laktanyáról:

A századforduló aranykorában szükségből erény volt kovácsolható, mind erkölcsi, mind anyagi értelemben. Győr katonai beszállásoktól oly sokszor meggyötört polgársága örömmel szabadult e gondtól, bízhatott benne: közösségének a laktanya építésébe fektetett pénze sokszorosan megtérül majd.
1896-97 év folyamán a város tanácsa Rieger Ervin műépítész tervei alapján 526 777 frt. 67 korona költséggel felépítette az újjáformálódó városképhez illeszkedő Frigyes laktanyát. Két zászlóalj és egy ezredtörzs számára pótraktárral és kocsiszínnel nyolc épületből álló gyalogsági laktanyát emeltek. Tulajdonosa a város volt, kezelője a Magyar Honvédség, amelynek bérleti díja évente tetemesen gyarapította a városi pénztárt. Nem mellékes, hogy a polgárságot jogos büszkeség töltötte el házi ezredének korszerű elszállásolása láttán.


A II. világháborút követően a Fegyverszüneti Egyezmény kötelezettségeként előírta a Vörös Hadsereg bizonyos fokú ellátását, köztük laktanyában történő elhelyezését. A szovjet hadsereg 1948 nyaráig birtokolta az épületegyüttest, amely még akkor is a város tulajdonaként szerepelt, a honvédelmi tárca kezelésében állt, de bérleti díjról szó sem esett.

Egy s más azért ez idő alatt is történt. A szociáldemokrata Udvaros István, Győr kiemelkedő polgármesterének javaslatára a laktanyát //. Rákóczi Ferencről nevezték el. Nem csak névváltozásról esett szó, funkcióváltásról is tárgyaltak. 1946-tól Udvaros állandó levelezésben állt a Honvédelmi Minisztériummal, a Miniszterelnökkel és a Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal, kérve az épületek „honvédelmi igénybevétel alóli mentesítését". Indokai a város jövője szempontjából jelentősek voltak, hiszen a háborús bombázások az intézményben jelentős károkat okoztak, de ezentúl „olyan intézményeket és iskolákat kívánt létesíteni, amely Gyó'r jövendcfoeli hivatásának szolgálnák." Példaként említhetjük a Keleti Kereskedelmi Főiskola felállítását, a Felső Építőipari Iskola, Zenekonzervatórium, Kertészeti Középiskola elhelyezését, valamint a Tankerület Főigazgatóság Győrbe történő visszatelepítését.


Úgy tűnt, 1947 nyarán a tervek valóra válhatnak, a Honvédelmi Minisztérium hajlandónak mutatkozott, hogy lemondjon az országban azokról az épületekről, amelyeknek nem ő volt a tulajdonosa. A kijelölt vegyes-bizottság (HM és a város által kijelölt szakemberekből állottj elkezdte tárgyalásait, egyeztető munkáját. A Vörös Hadsereg, mint írtuk 1948 nyarán kiürítette az épülteket. A leromlott, rossz műszaki állapotú laktanyában ideiglenesen még ezen a nyáron beköltözhetett a Vásárhelyi Pál Műszaki Népi Kollégium, a MÁVDAC Teniszszakosztálya, valamint a Cardó Faipari és Kereskedelmi RT. Egy-két hónap és eljött november, az engedélyeket a HM váratlanul visszavonta.


Udvaros Istvánt és a város terveit az éppen „történelmileg" kialakuló egypártrendszer elsodorta. Azt gondolnánk, hogy csak a magántulajdont és a kizsákmányoló tulajdonformákat „forradalmasította" az új politikai rend, valóságban Győr város közösségi tulajdonát is bekebelezte az államkincstár. Az ismert államosítási módszerek közül az oly népszerű „önkéntes" felajánlási modellt választották. Az eset a következőképpen zajlott: az államkincstár részére történő bekebelezés legfőbb ürügye, hogy a Vörös Hadsereg által otthagyott, teljesen leromlott épület felújítására a városnak úgysem lenne 4 millió forintja, ráadásul sajnálatos módon a térítési díjra vonatkozó akták eltűntek a háború alatt, így nem állapítható meg, hogy a HM mivel tartozik a városnak. Markó Gyula, az új polgármester végül is megállapodott a HM-mal, hogy az épületek az ő tulajdonukba mennek át cserébe a karbantartásért.


S lám így is lett. A városatyák mentségére ideírjuk: tették ezt annak tudatában, hogy a bérleti díjról szóló akták tényleg eltűntek.
Miután Győr város polgármesteri irataiban a mai napig sem keletkezett semmilyen kár, az akták akkor is, ma is rendelkezésre álltak, állnak. Idézzünk belőlük néhány adatot: például az 1930-ban kelt szerződésben az állt, hogy évi 47050 pengő 52 fillér térítés jár a laktanyáért, továbbá 10 ezer pengő a tiszti étkezőért és a kaszinóért (kb. egy pengó' volt egynapi napszámbérj. Az iratok meglétét bizonyítja: 1948 áprilisában város Javadalmi Hivatala a polgármester (akkor még Udvaros István) szóbeli utasítására írásban jelentette, hogy a laktanya 1939. évi alapbére 53057 pengő volt. A tulajdon elherdálása a kor „lelkesült" stílusának megfelelően történt, a város közgyűlési jegyzőkönyve megörökítette' „M.M. th. bizottsági tag felszólalásában a városnak úgy sincs anyagi fedezete arra, hogy azt helyreállítsa, másrészt pedig demokratikus hadseregünk kiépítésre szükség van rá. Előadói javaslatot egyhangúlag fogadta el a közgyűlés" (1949. június 24.)

Régi képeslap a laktanyáról, forrás: kisalföld.hu

2.jpg

A Győri Tanulmányok Tudományos Szemle 33/2011 (Győr, 2011) Győr város építkezései, beruházásai résznél olvasható az alábbi részlet, ebben a diszlokált katonai alakulat is megnevezésre került:

1896. október 12. A polgármester jelentése a közigazgatási bizottságnak a Frigyes-laktanya építési költségeiről 

A jelentésben szereplő, a 19. század végén felépült ún „Frigyes laktanya” Győr egyik jelentős építészeti emléke. A laktanya állandó otthona volt a 19. cs. és kir. gyalogezrednek, amely szorosan kötődött magához a városhoz is. A laktanya építéséhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtéséről tudósít a polgármester jelentése a közigazgatási bizottságnak. 

Győr szab. kir. város polgármesterétől

A kérdésre, hogy miért kapta a Frigyes laktany nevet, az alábbi részből tudhatjuk meg

...nevét – a kor szokásának megfelelően – Habsburg-Lotaringiai Frigyes főhercegről kapta (1856–1936, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, császári és királyi tábornagy, később az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének főparancsnoka). forrás: kisalfold.hu

Az alábbi részből további részletes információk tudhatóak

Grivicic János ezredes....1896 novemberében vette át a 19. gyalogezred parancsnokságát. 1897. szeptember 18-án őt nevezték ki a Frigyes-laktanya első parancsnokává. 1906-ig teljesített a városban szolgálatot. forrás: gyorikonyvtar.hu

A II. világháború után a laktanya rövid időn belül ismét magyar lett, nevét azonban az akkori "kornak" megfelelően meg kellett változtatni:

A honvédelmi miniszter a demokratikus honvédség tulajdonában levő épületek elnevezését az 'alábbiakban változtatta meg Győrött: "Frigyes főherceg" laktanya helyett "Rákóczi Ferenc" laktanya" - MTI, 1945 november 13

1950 és 1957 között a 90. lövészezred volt a Rákóczi laktanyában. Erre igen kuszán találtam infót, az alábbi részletből tudtam meg, hogy a 7071-es postafiók számú alakulatot (fedőszám), a Rákóczi laktanyához kötik, eme számot pedig az előbb említett lövészezred "viselte"...a lenti részlet apropója az 1956-s események.

gyov_gytftk_09_2002_pages31-31.jpg

Forrás: Jászberényi Ferencné: Győri Tanulmányok Repertóriuma 11-25. számú kötetekhez - Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 9/2002 (Győr, 2002)

Mint szinte mindegyik magyar katonai alakulatot, az 1956-s események sem kerülték el a lövészezredet:

Mi, a Pf: 7071. személyi állománya a fenti határozatot örömmel vettük tudomásul, amely kihangsúlyozza, hogy a hadsereg fegyveres alakulata csak akkor használja fegyverét, ha őket támadás érné.
Kérjük a Győr megyei Nemzeti Tanácsot és a megye valamennyi dolgozóját és az ifjúságot, hogy a fenti határozatot tegye magáévá és tegyen meg minden szükséges intézkedést és mindenki legyen a rendfenntartás segítségére, hogy e perctől kezdve Győr-Sopron megyében egyetlen fegyver se dördüljön el.
Győr Pf 7071. személyi állománya - Győr 1956. I. A forradalom előzményei - Győri Tanulmányok - Dokumentumgyűjtemény 18/1996 (Győr, 1996)

Szintén a fenti dokumentumban találtam egyértelmű azonosítást a 90. lövészezred és a Rákóczi laktanyára, plusz egy kis információ a dokumentum végén:

gyov_gyt_18_1996_1_pages116-116.jpg

1956 után mint annyi magyar alkatanya esetében a szovjetek vették birtokukba, több alakulat állomásozott itt, a méretében kicsinek mondható. Bár ha a The Soviet Army: Troops, Organization, and Equipment  dokumentum szerinti adatokat nézzük, egy szovjet Sorozatvető Tüzérosztály:

  • 255 fős volt
  • 18 db 122 mm-es BM-21-el volt felszerelve
  • Továbbá néhány tucat: GAZ-66, UAZ-69/469, BMP-1, Ural-375, ZIL-130/131/151/157

Eme információk birtokában és a térképet elnézve, az osztály könnyen elférhetett itt, az alábbi listában pedig az alakulatok megnevezése olvasható: 

  • 711 Отдельный Гвардейский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого реактивный дивизион
  • 711 Önálló Gárda Vörös Zászlós Bogdan Khmelnitsky Rend Sorozatvető Tüzérosztály
  • 99 гв. отдельный развед батальон 
  • 99. Önálló Gárda Felderítő Zászlóalj - 1980-tól Sergey Ragoziny visszaemlékezése nyomán
  • 538 отдельный батальон химической защиты воен
  • 538. Önálló Vegyivédelmi Zászlóalj - 1980-ig

Sergey Ragoziny visszaemlékezése szerint, a Frigyes laktanyában állomásozó Önálló Vegyivédelmi Zászlóalj, 1980 őszén diszlokált Komáromba, az ottani 99. Önálló Gárda Felderítő Zászlóalj pedig jött ide Győrbe.

Egy az alábbi orosz nyelvű forumban pedig a következőt találtam a Felderítő Zászlóaljra:

"...a zászlóalj Cegléden, Piliscsabán, Komáromban és Győrben állomásozott..."

Az alakulatot - már amennyiben elfogadjuk a forrást - ezek szerint sűrűn mozgatták, a négy településből, szerencsére kettőt igazolni tudunk:

comment.jpg

A 99. Önálló Gárda Felderítő Zászlóalj, a 19. Gárda gépesített dandár alá volt rendelve:

1001.jpg

Fotók a laktanya jelen koráról, ma ipari park:

A laktanya negyven éven keresztül szovjet bázisként működött, a rendszerváltást követően az épületek üresen maradtak és az állapotuk rohamosan romlott. Egy osztrák vállalkozó figyelt fel az elhagyott, teljesen lepusztult állapotban lévő épületegyüttesre.
Elkezdődött az építkezés, s elsőként 2006­ban átadták a felújított tiszti kaszinót, amelybe a beruházó cég magyarországi képviselete költözött be. 2008­ban azután befejeződött a főépület felújítása is, itt bérlakásokat alakítottak ki. 2009 ­ben az egykori legénységi épület egyik szárnyát adták át, amelyben konferencia­központokat és üzlethelységeket alakítottak ki. A napokban pedig a korábbi fogda épületének felújítása fejeződött be, amelyet egy bank vett birtokába. - honvedelem.hu

Győr  központjában  lévő  Frigyes Laktanyát felvásárolta a Leier vállalkozói  csoport, így hamarosan megvalósulni látszik a kilencvenes évek eleje óta a tervezők asztalán heverő felújítási terv. - Hídlap, 2006. január (4. évfolyam, 1–21. szám)

_mg_4904.jpg

A háttérben lévő épület anno a klubház épülete volt és a könyvtárat is itt lehetett megtalálni. Az új szerű építmény anno nem volt:

_mg_4905.jpg

Volt tiszti lakóépület:

_mg_4907.jpg

A sorozatvető alakulat körlete:

_mg_4908.jpg

Balra épület szintén tiszti lakóépület, jobbra az 538. Vegyivédelmi Zászlóalj körlete volt 1980-ig utána jött a felderítő alakulat a helyükre:

_mg_4910.jpg

A Vegyivédelmi majd Felderítők körlete:

_mg_4911.jpg

Szintén:

_mg_4916.jpg

Középen parkosított rész, balra a Sorozatvetők körlete, jobbra a tisztek lakóépülete volt:

_mg_4920.jpg

Az egészségügyi alakulat épülete volt:

_mg_4917.jpg

A főkapu volt régen is, jobbra körlet épület:

_mg_4922.jpg

_mg_4923.jpg

Az egészségügyi alakulat épülete az utca felől, ma a felirat tanulsága szerint egy bank költözött be:

_mg_4924.jpg

_mg_4928.jpg

_mg_4955.jpg

A körlet épület a Baross hídról nézve:

_mg_4938.jpg

Kívülről körbe sétálva a körlet épület, a buszpályaudvar felől:

_mg_4957.jpg

_mg_4960.jpg

Balra tiszti lakások voltak, jobbra a Sorozatvetők körlete, a Zrínyi utca felől nézve:

_mg_4962.jpg

Mélygarázs épült ki, a Zrínyi utca látképe, jobbra a volt laktanya:

_mg_4963.jpg

A Zrínyi utcában még megvan a régi betonkerítés, a telephely mögötte volt:

_mg_4965.jpg

Hűlt helye a telephelynek, a fotó ahol készült anno egy épület volt, mely széntárolására is szolgált:

_mg_4967.jpg

Ha már arra jártam akkor pár fotó erejéig átruccantam a városházához, a laktanya a vasút másik oldalán volt, a Baross hídon átkelve nem kellett nagy sétát tenni:

_mg_4942.jpg

_mg_4943.jpg

_mg_4945.jpg

_mg_4946.jpg

_mg_4948.jpg

_mg_4949.jpg

_mg_4950.jpg

A laktanya régi állapotában, forrás: epiteszforum.hu

800-h0cjt4-old-laktanya-02.jpg

800-5fht4x-old-laktanya-01.jpg

800-8gx3zs-old-laktanya-03.jpg

A laktanya légi fotója 1959-ben, forrás: fentrol.hu

102_masolata.jpg

Illetve 1971-ben, forrás: fentrol.hu

100_masolata.jpg

A gépjárműtelep a fenti fotóról kinagyítva:

101_masolata.jpg

"A buszpályaudvar a hetvenes években. Előtérben a vasútállomás, mögötte a Frigyes (akkoriban szovjet) laktanya. A háttérben tovább a kórház és Nádorváros más épületei. (fotó: Fátay)" - forrás: moderngyor.com

fatay_gyor-017.jpg

A moderngyor.com-n található információk szerint a buszpályaudvar 1967-ben épült, Nyiri Mária (UVATERV) tervei alapján.

Némi adalék a laktanya sorsáról a szovjet kivonulás után. Az 1989-es Petőfi Népe újságban Winkler László volt országgyűlési képviselő érdeklődik a laktanyák sorsáról. Feltehetjük a kérdést, a képviselő vajon azért tette fel kérdését, mert addigra megüresedett a két laktanya Győrben? 

Winkler  László (Győr-Sopron megye) a megüresedő szovjet laktanyák  sorsa  felől  érdeklődött. A Honvédelmi Minisztérium illetékesei arról tájékoztatták a képviselőt, hogy még folyik az egyeztető munka  ezeknek  az objektumoknak a sorsáról. - Petőfi Népe, 1989. június (44. évfolyam, 128-152. szám)

Egy régi híradó részlet 1990-ből, a laktanya már üres, a fenti gondolatmenetet - a laktanyát 1989-ben elhagyták a szovjetek - esetleg megerősíti?

Főcím: Alapítványi egyetem létrehozását tervezik a Frigyes laktanyában
Műfaj: hírműsor, Oktatás
Gyártási év: 1990

Az alábbi videó 2002-ben készült, a videó címében konkrétan kiemelik hogy 11 éve - 1989 óta? - üres a laktanya:

Aláírásgyűjtést szerveznek a győriek a 105 éves Frigyes laktanya újrahasznosításáért. / A Pro Urbe Egyesület meg szeretné védeni a 11 éve üresen álló műemlék-épületegyüttest
Gyártási év: 2002

Régi életképek a laktanya életéből...Arnold Vaniyan, 1975-1977 között szolgált a laktanyában a sorozatvető alakulatban, a körlet épületből a buszpályaudvar van fotózva:

arnol_d_vaniyan_001_1975-1977.jpg

Aleksandr Selivorstov gyűjteményéből, ő 1969-1971 között szolgált Győrben, a fotón ő látható, mögötte egy BM-21-es sorozatvető:

aleksandr_selivorstov_001_1969-1971.jpg

Mikola Peregonchuk fotói, ő 1975-1980 között szolgált Győrben:

mikola_peregonchuk_75-80.jpg

Aleksandr Marchuk fotója, ő a felderítő alakulatban szolgált:

aleksandr_marchuk_001_felderitok.jpg

A következő három fotó Lyubov' Romanycheva gyűjteményéből van, ő is a felderítőknél szolgált...a háttérben a sötét épület a Zrínyi utca 12-es lakóépület:

lyubov_romanycheva_001_felderitok.jpg

Egy streetview fotó:

clipboard01_1.jpg

lyubov_romanycheva_002_felderitok.jpg

lyubov_romanycheva_003_felderitok.jpg

Sergey Ragoziny gyűjteményéből, ő a vegyivédelmi alakulatban szolgált Győrben:

sergey_ragoziny_001_vegyivedelmis.jpg

A fotókon Zil 131 ARS 14-es fertőtlenítő jármű láthatóak:

sergey_ragoziny_002_vegyivedelmis.jpg

Egy fotó a járműről, forrás: planetcars-le.de

planetcars-le_de_zil_131_ars_14.jpg

Az alakulat rendelkezett TMC-65 hőlégsugaras eszközzel is:

tmc-65_holegsugaras.jpg

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr7212040361
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!
süti beállítások módosítása