Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2017. október 24. 14:47 - Levente B.

Vitéz Csörgey Károly emlékmű

A Bakonyban elterülő hatalmas lőtér a Monarchia idejéből való, a fellelt adatok szerint az kincstár "már 1912-ben, Várpalota és Inota között, többezer holdat éppen lőtér céljára vett meg" (Fejér Megyei Történeti Évkönyv 20. (Székesfehérvár, 1989). Az I. Világháború után, a lőtér továbbra is a katonaság része volt, itt próbáltak ki például több fegyvert is, amit az akkori magyar hadiipar épített, egy új fegyver bemutatása során történt súlyos eset miatt, egy magas rangú magyar tiszt sajnos áldozatul esett. Eme eseménynek állít emléket Várpalota mellett lévő emlékmű. 

Kérem vegyük figyelembe, mivel a lőtér területén van, lövészet idején az emlékmű nem minden esetben megközelíthető. 

Az emlékmű a Tési útról így látható:

_mg_8822.jpg

A Nyírvidék című hírlap összefoglalója az esetről:

A hajmáskéri tüzérségi lőgyakorlaton felrobbant egy ágyú. Vitéz Csörgey Károly tábornok meghalt, több törzstiszt megsebesült. — Csörgey tábornok temetése vasárnap lesz Budapesten. 

Tegnap délelőtt Hajmáskéren a tüzérségi lőgyakorlatok alatt anyaghiba folytán robbanás következett be, mely által súlyos szerencsétlenség történt. Vitéz Csörgey Károly tábornok szilánkoktól találva, fejsérülés következtében meghalt. Maleczky Oszkár ny. alezredes a lábán sérült meg, Ferjentsik Ottó altábornagy, továbbá néhány tiszt és tüzér könnyebb sérüléseket szenvedett. A véletlen balesetért senkit sem okolhatunk. Az Est értesülése szerint a hajmáskéri szerencsétlenség a következőkép történt. A tüzérségi gyakorlótélen lőgyakorlatok voltak. Délelőtt 11 órakor az egyik ágyú mellől nagy robbanás hallatszott. A tisztikar tagjai a robbanás helyére siettek, ahol konstatálták, hogy anyaghiba miatt az egyik lövedék felrobbant s az ágyú hátsó részét teljesen szétvetette. A robbanás pillanatában az ágyútól mintegy 10 lépésnyire állott vitéz Csörgey Károly tábornok, akinek a fején súlyos sérüléseket ejtettek a szerteröppenő szilánkok, ugy, hogy rövid tusa után meghalt. Maleczky alezredes, Ferjentsik Ottó altábornagy, Módy tábornok, Lichtenecker és Fischer ezredesek szerencsére csak kisebb sérüléseket szenvedtek.
A Várpalotán lakó Csörgey tábornokot lakására szállították, hol holttestét beszentelik s a koporsót autón Budapestre viszik. A temetése teljes katonai pompával vasárnap délután 4 órakor lesz a farkasréti temető halottas háházából. - Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 147-172. szám)

Vitéz Csörgey Károly (forrás: naberhuis.nl):

34063_20130523_214149.jpg

A tábornokot nem sokkal a tragikus eset előtt nevezték ki a várpalotai gyakorlótér parancsnokává, az Egri Népújság napilap híre a tábornok áthelyezéséről:

Vitéz Csörgey Károly tábornok búcsúja Egertől. A tábornokot a várpalotai csapatgyakorlótér parancsnokává nevezte ki a kormányzó.


A kormányzói ebéd végén vitéz Csörgey Károly tábornok bejelentette a kormányzó tiszteletére egybegyült illusztris társaságnak, hogy a legfelsőbb hadúr magas elhatározásából kifolyólag búcsúznia kell az egri társadalomtól, mivel a kormányzó a várpalotai csapatgyakorlótér parancsnokává nevezte ki.
Csörgey tábornok köszönetét mondott a város és megye társadalmának a dandárparancsnoksága alatt állandóan élvezett szeretetért és a katonaság s polgárság közötti jóviszony ápolásáért.
Dtkay Pál pápsi prelátus, apát-kanok, érseki helynök, a talpig katonát köszöntötte vitéz Csörgey tábornok személyében:
— Az Úristen nem azért teremtette a vasat, hogy abból rabszolgatartó láncokat kovácsoljanak, — mondotta —, hanem hogy kardokat kovácsoljanak acéljából, amellyel a rabláncokat el lehet majd vágni. Vitéz Csörgeynek új munkakörében szélesebb alkalom nyílik majd, hegy olyan férfiakat neveljen a honvédség számára, akik acélos kardjukkal szét fogják szakítani a trianoni rabláncokat.
Hevesy Gusztáv vm. főjegyző a vármegye nevében, Trak Géza polgármester a város nevében üdvözölték kitüntetése alkalmával a tábornokot s arra az összhangra ürítették poharaikat, melyet vitéz Csörgey tábornok a katonaság s a polgárság között lekötelező modorával s úri gondolkodásával ápolt. - Egri Népújság - napilap, 1927/1

_mg_8828.jpg

Magáról az emlékműről, melyet 2008-ban, az eset 80-ik évfordulójára emeltek:

A bemutatón tragédia történt: az ágyú felrobbant, és vitéz Csörgey Károly tábornok több bajtársával együtt meghalt. Emléküket obeliszk őrzi a tési út mellett, amelynek tetejéről büszke turul vigyázta egykor az áldozatok álmát. A tavalyi, 79. évfordulón született meg az elképzelés, hogy a 80. legyen szebb a többinél, és avassák újra a turult. Sokan támogatták a kezdeményezést, és a szobor Nesó Sándor népművész felajánlásában készült el. A Nemzetőrség, a Vitézi Rend, és nyugalmazott honvédtisztek részvételével 2008. július 25-én délelőtt tartják meg az ünnepélyes avatást vitéz Csörgey Károly emlékoszlopánál. - mult-kor.hu

További fotók az emlékműről:

_mg_8829.jpg

_mg_8830.jpg

_mg_8839.jpg

Egyéb információs morzsa. Vitéz Csörgey Károly tábornok fentebb az Egri Népújság híréből olvasható, hogy Eger helyőrségből helyezték át. Az alábbi táblázatban az Egerben diszlokáló alakulatokat szedtem össze melyek a 20-s években a városi helyőrségben voltak. 

Magyar királyi 14. honvéd gyalogezred
ezredparancsnokság 1922-1944
I. zászlóalj 1922-1944
II. zászlóalj 1936-1944
III. zászlóalj 1922-1936

Forrás: hungarianarmedforces.com

Kilátás az emlékmű irányából...az Inotai Erőmű, bal oldalt a távolban, a domborzati emelkedés tövében látható Székesfehérvár:

_mg_8824.jpg

Az Inotai Erőmű, a házak bal oldalt a Széphegy dűlő épületei:

_mg_8825.jpg

Várpalota, a távolban Ősi lenne? A kiemelkedő fehér templom meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony templom lesz talán:

_mg_8826.jpg

Pétgyártelep:

_mg_8827.jpg

 Az emlékmű helyszíne:

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr4512968303
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!
süti beállítások módosítása