Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2016. december 03. 10:32 - Levente B.

Császár, volt lőszerraktár

A hidegháborúban mind a két oldal atomfegyverekkel próbálta elrettenteni a másik oldalt, hogy az ne mérjen atomcsapást a másikra. A kölcsönös elrettentés fogalom így értelmet kapott az évek során. 

Tudja, ez az egész eszköz lényege. Az elrettentés gondolatának létrehozása az ellenség agyában...FÉLJEN támadni. 

- Dr. Strangelove

Hazánk nem rendelkezett atomfegyverrel, az azonban eszközeink megvoltak hozzá, ahogy a kijelölt szovjet alakulatoknak is, a fegyverek tárolását meg kellett oldani így Magyarországon, felügyelete a hazánkban állomásozó szovjet alakulatok látták el, ehhez megfelelő raktárak kellettek, ezek közül az egyik helyszín volt, az igen ismert tótvázsonyi raktár. ITT

A szárazföldi alakulatok ellátásához szükség volt további raktárak kijelöléséhez, az itt leírtak a Császár települése melletti lőszerraktárról fog szólni. 

ERDÉSZETI TERÜLET, BELÉPÉS ENGEDÉLY KÖTELES

A császári lőszerraktár egy úgynevezett, a rakéták és technikai eszközeinek speciális mobil rakéta-technikai bázisa volt és épült ki ma látható állapotára a 80-as években. Ezen raktáraknak a feladata volt, hogy a rakéta dandárok második és utána következő kilövéséhez szükséges javadalmazást biztosítsák, ugyanígy a nukleáris fejek első és utólagos indításához szükséges javadalmazások is itt voltak tárolásban.

A mobil rakéta-technikai bázisok főbb funkciói (néhány érdekesebb csupán):

A raktár terület fenntartása-őrzése
A taktikai fejek összeszereléséhez szükséges csoportok fenntartása
A rövid hatótávolságú rakéták technikai ütegeinek kiszolgálása
Műszaki utász szakaszok biztosítása
Atom- (angolul: Nuclear), biológiai (Biological) és a vegyi (Chemical) hadviseléshez szükséges eszközök ellátása - Forrás: rbase.new-factoria.ru

Különleges rendeltetésű tárolók a lőszerraktár területén:

_mg_4749.jpg

_mg_4750.jpg

_mg_4667.jpg

A terület 170 hektár, a külső kerítés 8 km hosszú, ez derül ki a 24 óra újság 1990 eleji lapszámaiból. Az egyik katona visszaemlékezése szerint, a kerítés 10 km hosszú volt, mind ezt időre kellett olykor lefutniuk állapotfelmérés céljából. A laktanya magyar volt régen, ahogy itt olvasható:

...A csökkentés mellett több építkezés fejeződött be és az eredeti terveknek megfelelően, 1953 novemberében megalakult:
- a 9. számú lőszerraktár Császár... - Dr. Gáspár Tibor, Fejezetek A Fegyverzeti Szolgálat És Jogelődei Történetéből

Az 50-es évekről még egy kis információ: 

Az építkezés még folytatódott 1955 és 1956-ban is, de a raktárak feltöltése 1954. november végén, december elején megkezdődött, majd 1955-ben folytatódott. 1955. év végéig 400 vagon anyag lett beszállítva a raktárakba.14 A fegyverzeti raktárak kapacitása 1954. november 24-i kimutatás szerint a következőképpen alakult:
...
9 sz. lőszerraktár Császár 6000 m2... - Dr. Gáspár Tibor, Fejezetek A Fegyverzeti Szolgálat És Jogelődei Történetéből

Aztán valamikor megcserélődött a "tulajdon", erről is Dr. Gáspár Tibor ad információt:

A 9. számú lőszerraktár Császár területén 1961. szeptember 11. és október 10. között felszámolt, anyagait átcsoportosította Kapolyra, ahol a 6. számú Lőszerraktár terhére újjáalakult és az 5. Hadsereg alárendeltségébe került. - Dr. Gáspár Tibor, Fejezetek A Fegyverzeti Szolgálat És Jogelődei Történetéből

A wap.vnrsuarmy.borda.ru-n talált egyik bejegyzésből megtudható, hogy (legalábbis a visszaemlékezés szerint 1970 környékén) a laktanya területén 200 fő szolgált körülbelül, ezen létszám két részre osztódott. Egyik fele a raktárak üzemeltetésére volt kihelyezve, a másik pedig a rakéta alakulatok ellátásához. 

A Vörös csillag a 2-es számú áteresztőkapun:

_mg_4803.jpg

Vladimir Bayev emlékei szerint G. Popov alezredes ötlete alapján készült el ez a kapu 1980-ban a moszkvai olimpia emlékére:

_mg_4804.jpg

_mg_4805.jpg

A 2-es számú kapu és áteresztő pont:

_mg_4668.jpg

_mg_4669.jpg

Az őrség épülete:

_mg_4670.jpg

Az elülső épület a parancsnoki épület, háttérben a legénységi szállás:

_mg_4671.jpg

Egy emlékmű a laktanyában. Vladimir Kostenko és Zhenya Trofimov alkotása - Kremlin emlékmű - 1977-ben készült, augusztus és októbere között:

_mg_4672.jpg

_mg_4673.jpg

_mg_4674.jpg

_mg_4675.jpg

_mg_4676.jpg

_mg_4677.jpg

A fotón az 1979-1981 évben itt szolgált katonákat mutatja. Háttérben az emlékmű, mely teljesen másképpen néz ki, mint ahogy én láttam:

khokhobashvili.jpg

Vlad Palutov fotója:

vlad_palutov.jpg

Bejárat a parancsnoki épületbe:

_mg_4779.jpg

_mg_4780.jpg

_mg_4781.jpg

_mg_4782.jpg

_mg_4783.jpg

_mg_4784.jpg

Legénységi épület: 

_mg_4679.jpg

_mg_4680.jpg

_mg_4681.jpg

Az őrszázad körlete: 

_mg_4683.jpg

_mg_4684.jpg

_mg_4685.jpg

_mg_4686.jpg

_mg_4687.jpg

_mg_4688.jpg

_mg_4689.jpg

Rálátás a parancsnoki épületre:

_mg_4690.jpg

A híradó alakulat parancsnoki irodája:

_mg_4691.jpg

Körlet:

_mg_4692.jpg

_mg_4693.jpg

_mg_4694.jpg

_mg_4695.jpg

Dohányzó:

_mg_4696.jpg

Élelmiszer raktár:

_mg_4697.jpg

_mg_4698.jpg

_mg_4699.jpg

Visszatekints a legénységi épületre:

_mg_4700.jpg

Bejárat a gyengélkedőre:

_mg_4701.jpg

 Gépkocsi műhely:

_mg_4702.jpg

_mg_4703.jpg

_mg_4704.jpg

Jobbra a gépkocsi műhely:

_mg_4705.jpg

Tűzoltó állomás:

_mg_4706.jpg

_mg_4707.jpg

Víztározó:

_mg_4708.jpg

_mg_4709.jpg

Őrszoba:

_mg_4710.jpg

_mg_4711.jpg

Egy fedezék az őrszoba mellett:

_mg_4715.jpg

_mg_4716.jpg

Vyacheslav Chernov fotója az őrszobánál:

vyacheslav_chernov.jpg

Pihenőhely:

_mg_4717.jpg

3-s számú áteresztőpont, bejárat a lőszerraktár területére:

_mg_4718.jpg

A lőszerraktár területén használt technikai eszközök (darus kocsik) javító műhelye és tárolója:

_mg_4719.jpg

Szemben az úton végig az 1-es és 2-es osztálynak a javító garázsa:

_mg_4720.jpg

Raktárépület. Valentyn Nechyporenko visszaemlékezése szerint autó alkatrészeket is tároltak itt, Ramil Akhmetov pedig úgy emlékszik a 70782 postafiókszámú (komáromi) alakulatnak volt a raktára:

_mg_4721.jpg

_mg_4722.jpg

_mg_4723.jpg

_mg_4725.jpg

_mg_4726.jpg

Vasiliy Nikolayevich Bychkov visszaemlékezése szerint híradó anyagraktár volt ez az épület:

_mg_4727.jpg

_mg_4728.jpg

_mg_4729.jpg

_mg_4730.jpg

_mg_4731.jpg

_mg_4732.jpg

5-s számú karbantartó épület:

_mg_4733.jpg

_mg_4734.jpg

_mg_4735.jpg

_mg_4736.jpg

_mg_4737.jpg

A nukleáris fejek ütemezett karbantartására szolgáló épület:

_mg_4738.jpg

_mg_4739.jpg

_mg_4740.jpg

Ebben az épületben bizony kellett a festés a kapu szélére:

_mg_4741.jpg

Rakodórámpa:

_mg_4742.jpg

_mg_4743.jpg

A nyomsáv az erdő felől:

_mg_4744.jpg

_mg_4745.jpg

Vladimir Baev úgy írta le ezt az épületet mint "a régi tároló". A "Grányitok" előtt ez lehetett a nukleáris fejek raktára:

_mg_4746.jpg

_mg_4747.jpg

_mg_4748.jpg

 

 

 

ПРТБ
подвижная ремонтно-техническая база  mobil javítási és műszaki bázis

Ракетно-техническими частями являются смешанные и специализированные подвижные ракетно-технические базы (ПТРБ), а также ОРПДН. Основной задачей ПРТБ является обеспечение ракетных бригад ракетами второго и последующего пусков, а также головными частями в ядерном снаряжении для первого и последующего пусков. Специализированными ПРТБ являются такие базы, которые обеспечивают только один ракетный комплекс, смешанные ПРТБ - обслуживают несколько различных комплексов.

Основной вариант организационно-штатной структуры смешанной ПРТБ следующий:

управление ПРТБ
сборочная бригада головных частей оперативно-тактических ракет
сборочная бригада головных частей тактических ракет
сборочная бригада артиллерийских выстрелов (в ядерном снаряжении)
техническая батарея оперативно-тактических ракет
техническая батарея тактических ракет
батарея управления
инженерно сапёрный взвод
отделение РХБЗ
хозяйственный взвод
медицинский пункт
отдел главного механика
рота охраны.

Rocket and technical parts are mixed and specialized mobile missile-technical base (PTRB) and ORPDN. The main objective is to ensure the PRTB missile missile brigades of the second and subsequent launches, as well as warheads with nuclear warheads for the first and subsequent launches. Specialized PRTB are those bases that provide only a single missile complex, mixed PRTB - serve several different complexes.

The basic version of the organizational structure of the mixed PRTB following:

PRTB management
assembly team warheads of tactical missiles
assembly team warheads of tactical missiles
assembly brigade artillery shells (nuclear warheads)
tech battery short-range missiles
Tech battery range missiles
battery management
engineering sapper platoon
department of NBC
the economic squad
medical Center
Chief Mechanic Department
company protection.

Emlékmű fotó!!!!!

 

 

FŐKAPU AZ ÚTRÓL

 

 

 

A hazánkban állomásozó Szovjet alakulatoknak is megvoltak azok a lőszerraktárok, ahonnan ellátták az alakulatokat. Mivel hazánkban is megvolt az a technika-célba juttató eszköz mind a szovjetek mind a magyarok részéről amivel atomfegyvereket lehetett „bevetni”, így ezek tárolására is ki kellett alakítani raktárakat. Egyszerűbb volt persze a már meglévő lőszerraktárak helyén kiépíteni ezeket. 

A fotókon a területen kiépült "Grányit" típusú atomtárolók. Ebből három készült, az interneten fellelt adatokban azt írják 21 db rakétára szerelhető atomfej volt tárolónként.  

_mg_4749.jpg

A vörös csillag "utólagos" festés:

_mg_4753.jpg

_mg_4754.jpg

Az egyik tároló belülről:

_mg_4750.jpg

A tároló hátsó része. Sok legenda kering, hogy miért "temették be" a túloldalt, vagy "mit rejthet" az ajtó. A válasz egyszerű. Mivel típus tárolókról van szó, ezért úgy van tervezve hogy mind a két irányból be lehessen jutni, vagy mint ebben az esetben a kiépítés során döntik el, melyik lesz a bejárat így a másik oldal el lesz zárva.

_mg_4751.jpg

A Pécelen található tárolók is "Grányit" típusok, itt a mobil rádió eszközök könnyű ki és behajtása céljából nem lett betemetve az egyik bejárata:

_mg_6268.jpg

_mg_6269.jpg

A császári tároló:

_mg_4752.jpg

Zord Gábor 2005-s fotóján még megvannak a tárolókhoz épített ajtók:

051022_zgl_csaszar_to_bl.JPG

Aleksandr Semonov visszaemlékezése szerint a tárolókat 1982-ben kezdték el kiépíteni. Ami szépen egybevág a következő térképpel. Az alábbi fotó már kering pár éve az interneten, ez a CIA által a titkosítás alól feloldott dokumentumban szereplő Kelet-Európát mutató térképen jelölték egy összeállításban a különböző nukleáris fejtárolókat, bomba tárolókat és ideiglenes tárolókat. A magyarországi résszel kapcsolatban tudom mondani, hogy 100% pontossággal jelölték nyugaton a nukleáris erők tárolóit. A felsorolásban keletről indulva: Debrecen, Kunmadaras, Kiskunlacháza, Tököl, Tótvázsony és Sármellék helyőrségeiben voltak a kiépített tárolók. A térképen azonban nincsen sem Tab és ebben az esetben Császár sem jelölve. A térkép egy 1979-es tanulmányhoz lett készítve így Semonov információjának tudatában ez nem is csoda, hogy nincsenek jelölve. 

nuclear-bomb-storage-_ee3ab393c12c91866287d566e243a2e6_wm.jpg

A tároló területén egy fegyver kitárazó:

_mg_4755.jpg

"Gyufa, öngyújtó, dohány és fegyver leadása kötelező!", avagy a 4-es számú kapu a tárolók területére való bejutáshoz:

_mg_4756.jpg

_mg_4757.jpg

Tovább a lőszerraktár területe:

_mg_4760.jpg

Emlék a falon:

_mg_4758.jpg

_mg_4759.jpg

_mg_4761.jpg

_mg_4762.jpg

_mg_4763.jpg

_mg_4764.jpg

_mg_4766.jpg

_mg_4767.jpg

_mg_4768.jpg

_mg_4769.jpg

_mg_4770.jpg

_mg_4771.jpg

_mg_4772.jpg

_mg_4773.jpg

_mg_4774.jpg

_mg_4775.jpg

_mg_4776.jpg

_mg_4777.jpg

_mg_4778.jpg

Konyha:

_mg_4785.jpg

_mg_4786.jpg

_mg_4787.jpg

Színház, Yuriy Tulayev emlékei szerint magyarok is voltak vendégségben itt:

_mg_4788.jpg

A kantin rész, egy térben volt a színházzal:

_mg_4789.jpg

_mg_4790.jpg

_mg_4791.jpg

_mg_4792.jpg

Az épület a tiszthelyettesek és a családos tisztek épülete volt, ebben az épületben volt az általános iskola, a gyerekek utána Komáromba a 86-os számú iskolába jártak:

_mg_4796.jpg

A lakóépületekben laknak:

_mg_4797.jpg

A volt kávézó. Vladimir Bayev visszaemlékezése szerint 1980-ban épült. 

_mg_4798.jpg

_mg_4799.jpg

_mg_4800.jpg

_mg_4801.jpg

Volodya Krysanov fotója a lakótelepen:

volodya_krysanov_001.jpg

Némi információval tudott még szolgálni a 24 óra nevű napi újság. 1990. július 27-ei lapszámukban írják, hogy "Nyugdíjas  tűzoltó mérnök vagyok, és egy hónapja veszek részt a volt  császári szovjet  laktanya  őrzésében. A terület 120 hektár, a külső kerítés 8 km hosszú..." Nem sokkal tehát a 1990. március 12-ei Hajmáskéren állomásozó szovjet harckocsizó alakulat kivonulása után került át a magyar félhez, feltételezhetően már 1990 júniusa előtt. 

Az 1991.  május  18., lapszámban már arról ír az újság, hogy "az  épületek  egy  részét  a  nemrégiben alakult  LÉT  Kft." bérli, és a "Grányit" tárolókat hasznosítják: "A klimatizált  építményben  jelenleg  mintegy  62 tonna   laskagomba   termesztését   tervezik évente,  amelyet  exportálnak." Alant az említett lapszám részlete fotóval kiegészítve: 

komaromesztergom24ora_1991_05_pages152-152.jpg

A rakétasilók betonbunkere ma üresen tátong
Hidegháború, fegyverkezési hajsza, nukleáris verseny. Olyan fogalmak, melyek nem is oly rég jobban félelemben tartottak mindenkit, mint ma az AIDS. Akkor nem is gondoltuk, hogy legfélelmetesebb eszközei sokkal közelebb vannak hozzánk, mint hinnénk.

Ma sem tudja mindenki, hogy a Császár előtti egykori szovjet laktanyában, melynek területe több mint 170 hektár, mit is őriztek legjobban. Azt a három, egyenként 60-70 méter hosszú betonsilót, ahol azokat a ballisztikus rakétákat tárolták, amelyek atomtöltetű robbanófejek szállítására is alkalmasak voltak. - 24 óra, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

Visszatértek
Császár. Mint hírül adtuk, az egykori szovjet laktanya területén lévő mezőgazdasági tárolóban több ezer szalmabála vált a lángok martalékává. Tegnap reggel .kilenc óra előtt néhány perccel vissza kellett térniük a tűzoltóknak, a bálák ugyanis újra belobbantak. Szerencsére a pusztítás ezúttal nem volt olyan mértékű, mint korábban. A kisbériek rövid időn belül eloltották a tüzet. - 24 óra, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

A főútról nézve, az 1-es számú áteresztő pont. Vladimir Kostenko visszaemlékezése szerint a kapu 1977-ben nem így nézett ki, egy egyszerű lánc volt csupán, amit nappal leengedtek. Vladimir megemlíti még, hogy a magyarok eddig a kapuig jöhettek, tőlük például tejet és egyéb élelmiszert vettek:

_mg_4806.jpg

_mg_4807.jpg

_mg_4808.jpg

_mg_4809.jpg

 Vladimir Makhonin fotója, a táblák változtak azóta:

vladimir_makhonin_001.jpg

A háttérben a legénységi épület:

_mg_4810.jpg

_mg_4812.jpg

Vova Karpenko gyűjteményéből, a lőszerraktár térképe, rajta az őrség útvonala látható, illetve a géppuska fedezékek. Jól látható a "Grányit" tárolók külön el voltak szeparálva:

vova_karpenko_003.jpg

vova_karpenko_004_1985-1987.jpg

Vladimir Makhonin fotója:

vladimir_makhonin_002.jpg

Vova Karpenko fotója, egy eddig beazonosíthatatlan, az alakulat BTR-60-s járműve a laktanyán kívül:

vova_karpenko_002.jpg

Vova Karpenko fotója ismét, az alakulat járművei indulás előtt még a laktanyában, balra az őrszoba látható UPDATE: felhívták a figyelmemet, hogy ezen a képen bizony a fejszállító konvoj látható.

vova_karpenko_001.jpg

Anna Shakhnovskaya fotója, háttérben a 2-es számú kapu látható:

anna_shakhnovskaya_001.jpg

Az őrszázad lövészetre készül, Vasiliy Lyashenko fotója, ő 1986-1988 között szolgált Császáron. A fotó nem Császáron készült, feltételezhetően Komárom vagy a Győr melletti lőtéren:

vasiliy_lyashenko_1986-1988.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr2611979104
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!
süti beállítások módosítása