Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2017. április 05. 14:50 - Levente B.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Védett vezetési pont

Több megyei vezetési ponton jártam szerencsére, és bár típus terv alapján készült mindegyik, az a tapasztalat, hogy érdemes mindig megnézni mindegyiket, vannak kisebb eltérések. A következő helyszín mely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozik, nemrég múzeum lett, igen részletesen mutatja be mire is szolgáltak ezek a létesítmények, és ami még izgalmasabb, rengeteg autentikus felszerelés is bővíti a tárlatot:

_mg_7835.jpg

_mg_7836.jpg

A bejegyzésben fellelt információkat köszönöm Rebák Tibornak.

A Kemecse – Haas Tanyán lévő Megyei Vezetési Pont (MVP 302 számú objektum) a 023/19 számú telken került felépítésre 1968-1972 között.

Az ingatlant a Magyar Állam 1967.06.11-én vásárolta meg, a Kemecse 023/2 helyrajzi számon, kezelője a Polgári Védelem Szabolcs-Szatmár Megyei Parancsnoksága Nyíregyháza lett. Az objektum kezelője 1992-től a BM Polgári Védelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Parancsnoksága Nyíregyháza, melyet 2000-től a jogutód Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság üzemelteti a mai napig.

A Kemecsei-Haas Tanya MVP 302-es objektumát 7 főből álló polgári fegyveres őrség védte és a be-kiléptetését ellenőrizte, melyből 6 fő őr és 1 fő őrparancsnok volt. Az ellenőrzést szigorú rezsimintézkedések szabályozták, melyek az alábbiak voltak:

- Az ellenőrző szervnek és az üzemeltető állománynak (3 fő) állandó belépője volt, melyet igazolvány alapjánellenőriztek és iktattak minden nap.

- Az őrség tagjaiból 2 fő 24/48 órás szolgálatot látott el, melyből 1 fő Nagyhalászi és 1 fő Kemecsei volt.

- Az őrparancsnok 8 órás munkarendben dolgozott.

- A 2 fő fegyveres őr 4 óránként váltotta egymást a felállítása pontokon, 1 fő az őrszobán, 1 fő a kapuban elhelyezett fedett őrhelyen, kapcsolatukat LB telefon biztosította.

- A 2 fős őrség munkáját kiképzett őrkutya segítette, mellyel a kerítésvonalat óránként ellenőrizték.

- Az őrszobán tartózkodó 1 fő folyamatos kapcsolatban állt a megyei 24 órás ügyelettel, óránként jelentett.

- A fegyveres őrség az őrzésvédelmet 1990-ig géppisztollyal, később Pa típusú pisztollyal és gáztöltetű gumibottal látta el.

- A polgári őrség kiképzését a vezető technikus tervezte és a megyei parancsnok hagyta lóvá.

A képen a kapu látható+gondoki lakás:

_mg_7831.jpg

Kommunikációs antenna:

_mg_5770.jpg

Vészkijárat, háttérben a kút, a mögött pedig a volt TSZ, jelenleg is működő gazdaság:

_mg_5771.jpg

_mg_5772.jpg

 

A területen, a „bunker” mellett, felszíni épületek is kiépítésre kerültek. Volt egy úgynevezett R-14-es épület, ami egy kiszolgáló létesítményként funkcionált.  Volt az őrség számára egy épület, illetve a kapuban egy gondnoki funkciót betöltő kis épület, illetve megépítésre került egy üzemanyag tároló is.

Őrépület:

_mg_5954.jpg

A védett vezetési pont a Megyei Védelmi Bizottság (MVB) korábban Honvédelmi Bizottság (HB) és kiszolgáló személyzet részére épült. Összesen 60 fő befogadására volt alkalmas, úgymond „teljes betelepítés esetén”.

Korábban a Megyeháza alatti pince volt kialakítva hasonló funkcióra, ám az a követelményeknek nem felelt meg, az idő előrehaladtával. Ekkor került gondos tervezéssel, kialakításra, a több mint 6000 négyzetméteres ingatlanon a Vezetési Pont.

Az úgynevezett békeidőben 1 fő gondnok és 1 fő gépész volt a Vezetési Ponton. Aki és beléptetésre, szigorú szabályok vonatkoztak, mivel a létesítmény titkosnak minősült. A külső világgal való kommunikációt, két adótorony és egy tartalék URH adó biztosította.

Az idő előrehaladtával, a területet tartalék állományba majd később, megszüntetésre került. A felszínen lévő épületeket raktárként kezdték el használni, majd a tragikus Műegyetemi lőtértűz tapasztalatai nyomán, a mély létesítményt, füsttel elárasztott gyakorlatokra kezdték el használni.

Jobb oldalt az őrszoba, bal oldalt az R-14-es raktár:

_mg_5955.jpg

_mg_5956.jpg

Bejárat a múzeumba:

 

_mg_5774.jpg

_mg_5775.jpg

ÜZA, avagy üzemanyag. Ha kellet a fő áramszolgáltatásról lekapcsolódva, rövid ideig saját maga tudott a terület energiát biztosítani, a agregátor, szükséges üzemanyag raktározására az ajtó mögött volt lehetőség, tartályokban:

_mg_5793.jpg

Rögtön a bejáratnál tudjuk, milyen célból épült:

_mg_5789.jpg

A bejárati folyosó nem közvetlenül kötötte össze a felszínnel a vezetési pontot. Az U alakban kialakított bejárat, a lökéshullámok ellen lett kialakítva:

_mg_5794.jpg

 

 

_mg_5781.jpg

_mg_5782.jpg

_mg_5783.jpg

_mg_5784.jpg

_mg_5796.jpg

_mg_5797.jpg

_mg_5798.jpg

A MVP 302.-es OBJEKTUM ÜZEMELTETÉSE

Az objektumban 3 féle üzemeltetési módot működtettünk.

Béke üzemeltetési üzemmód:

1.- külső levegő beszívása szűrés nélkül, a szűrőpatronok beiktatása nélkül direktben történik.

2.- Áramszolgáltatás külső szolgáltatóról szabadon, akkumulátortelepek töltésével.

3.- Vízszolgáltatás a saját kútról táplált külső víztározóból (hidroglóbuszról).

4.- A mélylétesítménybe a be-kijárás akadályoztatás nélkül.

5.- Hiradás: LB vonal a híradó ügyeletre, Bm mellék, Városi fővonal. Vezeték nélküli híradás lekapcsolt.

Korlátozott üzemeltetési üzemmód:

1.- Külső levegő beszívás szűrt szellőzési módban folyamatosan a porszűrőn és szűrőpatronokon keresztül történik. Páratartalom 45-60%, hőmérséklet 19-20 CD.

2.- Áramszolgáltatás a kikapcsolásig, külső szolgáltatóról, akkumulátortelep töltésével történik.

3.- Vízszolgáltatás saját kútról, zárt rendszerben.

4.- 15-20 vízoszlop milliméteres túlnyomás tartása állandóan.

5.- Be - ki közlekedés zsilipeléssel az ügyeletes gépész közreműködésével, vegyi sugárellenőrzés, szükség szerinti mentesítés, egészségügyi átereszen
keresztüli közlekedés.

6.- Csak a kijelölt helyiségekben szabad tartózkodni.

7. Vezetékes híradás csak központon keresztül.

Teljes elzárkózásos üzemmód:

1.- Külső levegő beszívása szünetel, belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át friss oxigéndúsítással. Oxigén, Széndioxid- mérés folyamatos.

2.- Áramszolgáltatás korlátozott mértékben a saját 16 kW-os aggregátorról történik. Meghibásodás esetén a szükségvilágításról 2 órán át, a híradó rendszer 4 órán át üzemelhet.

3.- Vízellátás a védet kútról zárt rendszerben, meghibásodás esetén a létesítményben lévő 2,3 m3-es tárolóból történik. Tisztálkodásra használható 30 liter/fő/nap, ivóvízellátás tartósított vízből 3 liter/fő/nap.

4.- Híradás vezetékes vonalról ,,K" és ,,LB" vonalról központon keresztül történik. Postai közvetlen vonal a Védelmi Bizottsági Elnök munkahelyéről lehetséges. Géptávíró/telex/ kapcsolat a kezelőn keresztül.

5.- Vezeték nélküli hálózati kapcsolat a megyei és országos védelmi bizottságok felé folyamatos.

6.- Ki-be közlekedés zsilipeléssel az RBV ellenőrzés céljából hordozható műszerek segítségével. A mentesítő eszközeiket a mentesítő raj kezeli, egyéni sugáradag mérőkkel felszerelve, melyet ,,VEGYIRIADÓ" elhangzása után minden bent tartózkodónak fel kell vennie. A raktár és pihenőhelyen lévő gázálarcokat szükség esetén a
sugárfigyelő jelzése alapján mindenkinek fel kell vennie.

7.- A mélylétesitményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazza, melynek betartása mindenki részéről kötelező.

8.- Az objektum parancsnoka köteles különleges esetben az állomány részére elrendelni az evakuálást (kiürítést) melyet 2 órán belül meg kell kezdeni ha:
- a létesítmény sérülést szenved,
- az előírt paraméterek nem tarthatóak,
- a munkafeltételek nem biztosítottak.

Betelepülés:
l. ütemben 20 fő
ll. ütemben 20 fő
III. ütemben 16 fő

Bent a fő folyosó:

_mg_7840.jpg

_mg_7842.jpg

A szellőztető gépház, kapcsolói/szekrényei:

_mg_5800.jpg

_mg_5802.jpg

_mg_5804.jpg

_mg_5806.jpg

_mg_5809.jpg

_mg_5810.jpg

A külső levegő "szűrésére" alkalmas rendszer:

_mg_5811.jpg

A belső nyomást jelző mérő:

_mg_5813.jpg

_mg_5814.jpg

_mg_5815.jpg

_mg_5816.jpg

_mg_5817.jpg

_mg_5819.jpg

 

_mg_5821.jpg

_mg_5824.jpg

_mg_5825.jpg

_mg_5826.jpg

Agregátor és kapcsolótábla terem:

_mg_5828.jpg

_mg_5829.jpg

Mosdó:

_mg_5831.jpg

_mg_5832.jpg

_mg_5833.jpg

_mg_5835.jpg

_mg_7843.jpg

_mg_7845.jpg

Légzőkészülékek:

_mg_5836.jpg

_mg_5837.jpg

_mg_5838.jpg

_mg_5841.jpg

_mg_5843.jpg

_mg_5842.jpg

_mg_5844.jpg

_mg_5845.jpg

_mg_5846.jpg

Géptávíró terme:

_mg_5848.jpg

Rejtjelző terme:

_mg_5850.jpg

_mg_5851.jpg

Expediáló terem, a kis szoba a riasztó szoba:

_mg_5852_1.jpg

Rejtjelező gép:

_mg_5853_1.jpg

_mg_5854_1.jpg

A beérkezett üzeneteket ezen az ablakon adták át a rejtjelező terembe:

_mg_5855_1.jpg

_mg_5856_1.jpg

Rádió szoba:

_mg_5857_1.jpg

_mg_5859_1.jpg

A Légi Sugárfelderítő Csoport (SUFI) terme. A padló az ablak alatt eredeti oktató filmek, amiket anno használtak:

_mg_5860_1.jpg

Ez a film vetítő még működik, bár sajnos, ahogy idegenvezetőnk mondta, olykor meggyűrte a filmet, így lemondtak a vetítésekről:

_mg_5861_1.jpg

_mg_5865.jpg

_mg_5866.jpg

_mg_5868.jpg

_mg_5869.jpg

_mg_5870.jpg

IH-81 sugárszint és tartózkodási idő mérő, sugárfelderítésre:

_mg_7848.jpg

IH-31 Járműfedélzeti sugárszintmérő, a Gamma gyártotta az 1970-es és 80-s években:

_mg_7849.jpg

_mg_7850.jpg

_mg_7851.jpg

_mg_7852.jpg

_mg_7853.jpg

_mg_7854.jpg

A tanácsterem, a függöny mögötti részen a csak a tanácstermi tagoknak szóló adatok információk voltak, előtte a bábukon a Katasztrófavédelem története során használt egyenruhák:

_mg_5871.jpg

Az bizottsági elnöknek külön szobája volt:

_mg_5873.jpg

_mg_5874.jpg

_mg_5875.jpg

A Polgári Védelem parancsnoki szobája:

_mg_5876.jpg

_mg_5877.jpg

_mg_5878.jpg

_mg_5879.jpg

A kiértékelő teremről készült fotók:

_mg_5880.jpg

_mg_5881.jpg

_mg_5882.jpg

A Haas-tanya alaprajza:

_mg_7857.jpg

_mg_7855.jpg

_mg_5883.jpg

_mg_5884.jpg

Fóliákra felrajzolt tervek:

_mg_5885.jpg

Régi fotók a megyei védelmi gyakorlatokról:

_mg_5886.jpg

_mg_5887.jpg

Térkép sablon, ennek segítségével pausz papírra - gondolom én laikus - kasírozták fel a jelzéseket:

_mg_5888.jpg

Szintén egy sablon:

_mg_5889.jpg

_mg_5890.jpg

Eredeti szelvény térképek:

_mg_5891.jpg

Pecsét a tárolónak:

_mg_5893.jpg

A megyei alkalmazottak látogatása Csernobilban:

_mg_5894.jpg

_mg_5895.jpg

A Polgári Védelem nevű újság évenként lefűzve:

_mg_5896.jpg

További oktatófilmek:

_mg_5897.jpg

A kiértékelő terme. Jobbra az ajtó a Polgári Védelem Parancsnoki Termébe vezet:

_mg_5903.jpg

Dokumentáló szoba:

_mg_5904.jpg

További ereklyék:

_mg_5907.jpg

_mg_5909.jpg

Pihenő, elhelyezési szoba, 12 db ágy:

_mg_5910.jpg

_mg_7858.jpg

_mg_5911.jpg

_mg_5912.jpg

_mg_5913.jpg

_mg_5914.jpg

_mg_5915.jpg

_mg_5916.jpg

Automata Vegyi Jelző műszer:

Az AVJ-1 rendeltetése idegmérgek levegőből történő kimutatása, 24 V-os gépjármű akkumulátorról lehetett üzemeltetni, jelentős tömege (19 kg) miatt vegyifelderítő gépjárművekben és fixen telepítve használták. Biokémiai működési elvét tekintve a vizsgálandó levegőt egy reagenssel nedvesített indikátor szalagon szívatták át, amely idegmérgek jelenlétében elszíneződik, ezt egy fotoelektromos érzékelő méri és a készülék riaszt. Az AVJ-1 detektorának köszönhetően mintegy 2 nagyságrenddel meghaladja a GSZP-1 érzékenységét. Riasztási ideje koncentrációfüggő, a MHA megjelenésétől kb. 57 másodperctől max. 3,5 percig tart. - Vágföldi Zoltán A VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE – A VEGYIFELDERÍTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE

_mg_5917.jpg

_mg_5918.jpg

_mg_5919.jpg

_mg_5920.jpg

_mg_5921.jpg

Gamma SZÉM-1 című katonai sugárzásmérő:

_mg_5922.jpg

_mg_5923.jpg

_mg_5924.jpg

_mg_5925.jpg

_mg_5926.jpg

_mg_5927.jpg

_mg_5928.jpg

_mg_5929.jpg

Konyha, étkező:

_mg_5930.jpg

_mg_5931.jpg

_mg_5932.jpg

_mg_5933.jpg

_mg_5934.jpg

_mg_5935.jpg

_mg_5948.jpg

_mg_5949.jpg

_mg_5941.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr2612297303
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!